Sociálna pomoc

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Erika Ingeliová  tel. 033/6450 107

Sociálna pomoc

Smernice a tlačivá obecného  úradu potrebné pri výkone zabezpečovania sociálnej pomoci občanom obce VZN 5/2008 o opatrovateľskej službeVybavenie a posúdenie žiadostí obci zabezpečuje RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o., ŠAFÁRIKOVA 28, 903 01 SENEC

Tlačivá na stiahnutie: 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu.
Žiadosť o prijate do pracovného pomeru-opatrovateľka