Dotácie z rozpoctu obce pre miestne organizácie

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovičová, Erika Ingeliová  tel. 033/6450 107

Tlačivá, formuláre a pokyny pre vyplnenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - dotácie z rozpočtu obce a následne jeho zúčtovanie.

Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
VZN č. 5/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.