Zmluvy rok 2014

Na základe zákona , ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb .Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uverejňujeme objednávky tovarov  a služieb a faktúry za tovary a služby a  zmluvy obce Čataj. 

 

Zmluva číslo Dodávateľ Predmet zmluvy
66/2014/AS12 SkyToll a.s. Bratislava Poskytnutie palubnej jednotky
218/2014/AS4 SAFENAR s.r.o. Senec Zabezpečenie poskytovania BTS a OPP
257/2014/AS4 INTERCONTACT s.r.o. Bratislava Vypracovanie bezpečnostného projektu
258/2014/FU1 PROF&PARTNERS s.r.o., Bratislava Audit účtovnej závierky za rok 2013
271/2014/AS18 GOLEM TECH s.r.o. Cífer Prenájom strechy budovy OCÚ
214/2014/FH1 BSK, Bratislava Poskytnutie dotácie zo šr.
312/2014/AS12 Obec Báhoň Prenájom hasičskej striekačky „PS12“
300/2014/FU1 PROF&PARTNERS s.r.o., Bratislava Audit konsolidovanej účtovnej závierky
231/2014/FH1 BSK, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie - Naša škôlka - náš kraj
332/2014/FH1 Sates a.s. Považská Bystrica „Rekonštrukcia chodníka a lávky na Potočnej ulici v obci Čataj“
328-9/2014/FH1-10 Ing. Michal Šišolák, Svätý Jur Spracovanie projektového spisu pre Envirofond – L1
198/2014/YC Ing. Pavol Frešo, Bratislava Predaj - Nevyužívaný vyradený hnuteľný majetok
325/2014/MA1 Imrich Šalkovič, Čataj Predaj pôdy typu záhrada
338/2014/AS4 SCA s.r.o., Pezinok Stavebný dozor pri revitalizácii verejného priestranstva v centre obce
375/2014/MA1 Viera Rášová Predaj nehnuteľnosti - pozemok
427/2014 GOLEM TECH, s.r.o, Cífer Nájom plochy pre umiestnenie reklamy
449-1/2014/AS18 JUDr. Barbora Jasenovcová Právne poradenstvo pre obec vo veci vysporiadania majetku
486/2014/YB2 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava Aktualizácia programov, systémov
489/2014/AS4 Ing. Ľubomír Križan Dodávka projektovej dokumentácie