Rozpočet obce

 Rozpočet obce Čataj na rok 2014
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.01.2014