Uznesenia 2014

 U Z N E S E N I A
z 1. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.01.2014


 U Z N E S E N I A
z 2. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27.03.2014


U Z N E S E N I A
z 3. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.05.2014


 U Z N E S E N I A
z 4. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25.06.2014


 U Z N E S E N I A
z 5. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 07.08.2014


U Z N E S E N I A
z 6. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25.09.2014


 U Z N E S E N I A
z 7. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 09.10.2014 


 U Z N E S E N I A
z 8. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10.11.2014


U Z N E S E N I A
z 9. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 11.12.2014