Uznesenia 2013

 U Z N E S E N I A
z 1. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 31.01.2013


U Z N E S E N I A
z 2. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27.02.2013


U Z N E S E N I A
z 3. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27.03.2013


 U Z N E S E N I A
z 4. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.04.2013


 U Z N E S E N I A
z 5. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.05.2013


 U Z N E S E N I A
z 6. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 26.06.2013


U Z N E S E N I A
z 8. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 1.08.2013


U Z N E S E N I A
z 10. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 26.09.2013


U Z N E S E N I A
z 12. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 21.11.2013


 U Z N E S E N I A
z 13. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 12.12.2013