Hlásenie trvalého pobytu

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovicová, tel. 033/6450 107

Hlásenie trvalého pobytu

Hlásenie prechodného pobytu

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovicová, tel. 033/6450 107

Hlásenie prechodného pobytu

Zrušenie prechodného pobytu

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovicová, tel. 033/6450 107

Zrušenie prechodného pobytu 

Zrušenie trvalého pobytu

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovicová, tel. 033/6450 107

Zrušenie trvalého pobytu 

Žiadosť o vystavenie voličského preukazu

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovicová, tel. 033/6450 107

Vydanie voličského preukazu