Uznesenia 2016


U Z N E S E N I A
z 1. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 28.01.2016


U Z N E S E N I A
z 2. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25.02.2016


 U Z N E S E N I A
z 3. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 13.04.2016


 U Z N E S E N I A
z 4. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.04.2016


U Z N E S E N I A
z 5. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25.05.2016


U Z N E S E N I A
z 6. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.06.2016


U Z N E S E N I A
z 7. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 24.08.2016


U Z N E S E N I A
z 8. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27.09.2016


 U Z N E S E N I A
z 9. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 03.11.2016


 U Z N E S E N I A
z 10. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 07.12.2016


 

Uznesenia 2013

 U Z N E S E N I A
z 1. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 31.01.2013


U Z N E S E N I A
z 2. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27.02.2013


U Z N E S E N I A
z 3. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27.03.2013


 U Z N E S E N I A
z 4. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.04.2013


 U Z N E S E N I A
z 5. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.05.2013


 U Z N E S E N I A
z 6. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 26.06.2013


U Z N E S E N I A
z 8. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 1.08.2013


U Z N E S E N I A
z 10. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 26.09.2013


U Z N E S E N I A
z 12. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 21.11.2013


 U Z N E S E N I A
z 13. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 12.12.2013


 

Uznesenia 2014

 U Z N E S E N I A
z 1. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.01.2014


 U Z N E S E N I A
z 2. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27.03.2014


U Z N E S E N I A
z 3. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.05.2014


 U Z N E S E N I A
z 4. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25.06.2014


 U Z N E S E N I A
z 5. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 07.08.2014


U Z N E S E N I A
z 6. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25.09.2014


 U Z N E S E N I A
z 7. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 09.10.2014 


 U Z N E S E N I A
z 8. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10.11.2014


U Z N E S E N I A
z 9. obecného zastupiteľstva
konaného dňa 11.12.2014