Štatistika obce - Rok 2016

V roku 2016 sa v obci Čataj :

narodilo 9 detí
zosobášilo 6 párov
zomrelo 6 občanov
prihlásilo sa na trvalý pobyt                                                 30 občanov
odhlásilo sa z obce 26 občanov
K 31.12.2016 má obec 1202 obyvateľov