Štatistika obce - Rok 2015

V roku 2015 sa v obci Čataj :

narodilo 11 detí
zosobášilo 10 párov
zomrelo   9 občanov
prihlásilo sa na trvalý pobyt                                                 26 občanov
odhlásilo sa z obce 13 občanov
K 31.12.2015 má obec 1196 obyvateľov