Doprava

Kliknutím na link môžete nájsť odchody a príchody autobusov: http://cp.atlas.sk/bus/spojenie/ 

CESTOVNÉ   PORIADKY z http://www.slovaklines.sk/region-a-mesto/cestovne-poriadky.html

 

CESTOVNÉ  PORIADKY pre obdobie platnosti 2016/2017, ktoré sú platné od 11.12.2016