Dôležité čísla

Dôležité telefónne kontakty
Tiesňové čísla: 

112 150 155 158
Jednotné európske číslo
tiesňového volania
Hasičský a záchranný zbor SR Záchranná zdravotná služba Policajný zbor SR


Volať na ňu možno bezplatne a nepretržite – 24 hodín denne – z akéhokoľvek telefónu (pevnej linky, mobilu či telefónnej búdky). Volaj len v prípade, keď je ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie!

Poruchy

Elektrárne 0850 111 555
Vodárne 0800 121 333
Plynárne 0850 111 727