Rozlúčka so školo-škôlkou

Opekačka na stoku

Deň detí

Deň matiek

Stavanie mája