Pripravované aktivity JDS

Od 3. oktobra 2016 sa začali „pondelkové -  ručné práce senioriek“ v kultúrnom dome v Čataji od 9,00 hod. Na ručných prácach členky ZO JDS vyšívajú, háčkujú, štrikujú, pracujú so servítkovou technikou, vyhotovujú vianočné ozdoby, atď. Nechýba dobrá kávička a nedeľňajší zákusok. Pospomíname na staré časy, na televízne seriály …, je nám tam dobre a veselo.

12.-teho novembra 2016 už tradične sa bude konať 6. Batôžkové posedenie seniorov v KD Čataj. Zaspieva spevácky súbor ČATAJAN, spevácky zbor GROBANKA a spevácky súbor ALEXANDROVCI spod Tatier. Bude aj bohatá tombola, hudba a tanec. Zabaviť sa môžu prísť i nečlenovia JDS. Všetci ste vítaní!

Dňa 5-teho decembra 2016 výbor ZO JDS pripravuje „Mikulášske posedenie“ s pekným vianočným programom.

 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Čataji bola založená 25. mája 2009.

Náplňou základnej organizácie je predovšetkým dobré spolunažívanie so všetkými členmi, priateľské stretávanie a poskytnutie vzájomných rád a skúseností, zachovávanie kultúrnych, folklórnych a výšivkárskych  čatajských tradícií, spolupráca s Obecným úradom v Čataji, pomoc pri riešení sociálnych problémov, vzdelávanie v informačných technológiách  seniorov, spoločné zájazdy za účelom návštevy kultúrnych a historických pamiatok a divadelných predstavení.

Výbor ZO Jednoty dôchodcov v Čataji:

 • predseda       – Anna Jankovičová
 • podpredseda – Lívia Moravcová
 • tajomník         – Mária Brinzová
 • hospodár       – Emília Rášová
 • členovia         Ing. Zora Janáčová, Terézia Pešková, Darina Čičová, Oľga Šmahelová

 

Revízna komisia:

 • predseda – Pavol Szabo
 • členovia   – Mária Póšová, Marian Fiala

 

Aktivity:

 • krúžok šikovných rúk
 • poznávacie zájazdy
 • vystúpenie speváckeho súboru Čatajan
 • brigády na Poľovníckej chate
 • spolupodieľanie sa ba organizovaní spoločensko – kultúrnych podujatí
 • opekačka

Výročná členská schôdza JDS 3.3.2014

Mikulášske posedenie 10.12.2013