Pozvánka na zasadnutie OZ

Dotazník pre tvorbu podkladov stratégie ISRÚ/CLLD

Vážený spoluobčania,
Naša obec, ako člen Malodunajska, sa plánuje uchádzať o štatút MAS (Miestna akčná skupina).
Miestna akčná skupina (MAS) združuje predstaviteľov verejného sektora, súkromných podnikateľov, predstaviteľov tretieho sektora a občanov s cieľom spoločne riešiť problémy.

Pozvánka na zasadnutie OZ

ZŠ s MŠ Čataj - Májová tanečná zábava

Príďte sa s nami zabaviť a podporiť našu školu v Kultúrnom dome Čataj  16.05.2015 o 20,00 hod., vstupné 7 €, možnosť občerstvenia v bufete. Hrá skupina Senátor. Viac tu...

Tešíme sa na Vás

Deň matiek

Starostka obce a OZ pozýva všetky ženy a matky dňa 10. mája 2015 o 15,00 hod. do Kultúrneho domu Čataj na posedenie pri príležitosti Dňa matiek. Svojim programom spríjemnia posedenie deti zo ZŠ s MŠ, bude otvorená čatajská izba. Pripravili sme pre Vás i bohatú tombolu.

Finančná odmena

Spoločnosť GOLEMTECH so sídlom na Družstevnej 21 v Cíferi, oznamuje obyvateľom obce ČATAJ, že osobe, ktorá nahlási páchateľa, ktorý spôsobil škodu na vystavených reklamných baneroch, bude poskytnutá finančná odmena.

Ďakujeme GOLEMTECH

Oznámenie o školení pracovníčok

Obecný úrad v Čataji oznamuje, že z dôvodu školenia pracovníčok v dňoch  od 11.05.2015 do 13.05.2015 bude Obecný úrad Čataj zatvorený.

Dňa 14.05.2015 vo štvrtok bude stránkový deň. 

Pozvánka na zasadnutie OZ