Svetový deň vody na RUVZ Bratislava - 22.marec 2017

Pri príležitosti Svetového dňa vody 22.03.2017, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava počas tohto dňa vykonávať bezplatne laboratórne vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov (zo studní) na vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany.

Viac informácií je v prílohe >>