Zmeny k daniam z nehnuteľností podať do 31.01.2017

Oznamujeme občanom, že všetky zmeny k daniam z nehnuteľností je potrebné podať do 31.01.2017 na Obecný úrad Čataj.