Poplatok za komunálny odpad zaplatiť do 03.03.2017

Obec Čataj oznamuje občanom, že poplatok za komunálny odpad treba zaplatiť do 03.03.2017

  65 €            za 120 l nádobu
130 €            za 240 l nádobu

Tieto poplatky je možné zaplatiť

na účet:  SK72 0200 0000 0000 0752 7112
variabilný symbol : číslo domu
konštantný symbol : 0558
Po zaplatení poplatku Vám bude do schránky doručená nálepka na smetnú nádobu a kartička na kontajnerové stojisko.

alebo v hotovosti: do pokladne Obecného úradu, kde dostanete nálepky na smetnú nádobu a kartičku na kontajnerové stojisko.