Povolenie na uzávierku cesty medzi obcami Boldog a Čataj

OKRESNÝ ÚRAD SENEC povoľuje úplnú uzávierku cesty III/1044 v extraviláne medzi obcami Boldog a Čataj z dôvodu rekonštrukcie mosta ev. č. III/06104-001 v úseku od štrkoviska Boldog po križovatku s cestou III/1047 v dobe od 21.11.2016 do 31.12.2016