Oznámenie o odstávke elektrickej energie

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

Dňa 27.04.2016 v čase od 8.30 hod. do 11.30 hod.
Družstevná celá ulica
Hlavná od č. 11 po č. 98  vrátane čísla 248, 357
Záhradná od č. 237 po č. 260 vrátane čísla 347, 468
                                                                
Dňa 27.04.2016 v čase od 12.00 hod. do 15.00 hod.
Celá ulica Lúčna, Poľná, Farská
 
Dňa 29.04.2016 v čase od 8.30 hod. do 13.30 hod.
Celá ulica Agátová, Potočná, Vodárenská,  Robotnícka,  Nová, Športová
Hlavná od č. 1 po č. 10 a od č. 98 po č. 125 vrátane čísla 373, 374
Záhradná od č. 215 po č. 236 a od č. 261 po č. 280 vrátane čísla 349, 358