Fotografie z výročnej členskej schôdze ZO JDS v Čataji dňa 14.2.2017

Výročná členská schôdza ZO JDS v Čataji sa konala 14.2.2017 v KD za hojnej účasti jej členov.

Vystúpil aj spevácky súbor Čatajan, zaspieval  zopár piesní pre dobrú náladu. Po vystúpení odovzdal p. Ján Székely, predseda OO JDS Senec Ďakovný list JDS na Slovensku od Ing. Jána Lipianskeho umeleckému vedúcemu nášho speváckeho súboru p. Jánovi Filipovi.

Spievalo sa na javisku aj pri stole, nálada bola príjemná, aj sme si zatlieskali do taktu pesničky .....

.....   nálada bola dobrá ......   aj kapustnica  .......