KONTAKTY na zástupcov speváckeho súboru

Mária Póšová    tel : 0907 794 176
Ján Filip             tel : 0944 143 301